ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลการปรับปรุงกระบวนการยอดเยี่ยมของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัลการปรับปรุงกระบวนการยอดเยี่ยมของกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการสร้างสมดุลวัฒนธรรมองค์กร และการทำงาน กรมวิชาการเกษตร (BALANCE DOA TOGETHER) ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม