กองการยาง
ที่อยู่ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 7098
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 ต่อ 275, 277
หมายเลขโทรสาร 0 2940 7098
E-mail rubber@doa.in.th
กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ที่อยู่ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 6407, 0 2579 3667
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2579 3667
E-mail rubberact@yahoo.co.th
กลุ่มวิชาการ
ที่อยู่ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 0581
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร
E-mail techrub.doa@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานยาง
ที่อยู่ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 4184
(เบอร์กลางกรมฯ) 0 2579 0151 ต่อ 276
หมายเลขโทรสาร 0 2579 4184
E-mail strrubbergroup@gmail.com
กลุ่มเศรษฐกิจยาง
ที่อยู่ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5794 ต่อ 16
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร
E-mail rubber_DOA@hotmail.com
งานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา
ที่อยู่ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2940 5794 ต่อ 12, 15
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 2561 5394
E-mail rubberfunbs@gmail.com
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3808 6950
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 3808 6951
E-mail crrc@doa.in.th
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย
ที่อยู่ เลขที่่ 239 หมู่ 8 ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 0926, 06 1417 1909
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 4249 0926
E-mail rca_nk@hotmail.com
ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์
ที่อยู่ 85 หมู่ 15 บ้านกระทุ่มเหนือ  ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  31150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4411 9822
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 4411 9823
E-mail rccburiram2558@gmail.com
ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย
ที่อยู่ 72 หมู่ที่ 6 ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ 57000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5317 0084
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 5317 0085
E-mail
ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 126 หมู่ 4 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
หมายเลขโทรศัพท์  0 7738 0610, 08 6449 5572
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7738 0609
E-mail suratthani106@gmail.com
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา
ที่อยู่ 9 ถนนกาญจนวนิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7458 6657,  0 7458 6756
(เบอร์กลางกรมฯ)
หมายเลขโทรสาร 0 7458 6658
E-mail srrc@doa.in.th