สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
ที่อยู่ เลขที่ 63 หมู่ 6 ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3939 7134, 0 3939 7176
หมายเลขโทรสาร 0 3943 4578
E-mail oard6@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 35 หมู่ 7 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3960 9886
หมายเลขโทรสาร 0 3960 9886
E-mail chan3@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 100 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3721 0261
หมายเลขโทรสาร 0 3721 0262
E-mail prachin2@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา
ที่อยู่ เลขที่ 614 หมู่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3813 6259
หมายเลขโทรสาร 0 3813 6259
E-mail chach6@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง
ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3869 2355
หมายเลขโทรสาร 0 3869 2355
E-mail rayong4@doa.in.th