สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
ที่อยู่ เลขที่ 126  หมู่ 4  ตำบลท่าอุแท  อำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  84000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7725 9445 – 6
หมายเลขโทรสาร 0 7725 9447
E-mail oard7@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง
ที่อยู่ เลขที่ 10  หมู่ 3  ตำบลบางใหญ่  อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง  85110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7781 0862 ต่อ 101 – 106, 08 6471 5926
หมายเลขโทรสาร 0 7781 0862
E-mail nongr@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ 339 หมู่ 5 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7580 9709
หมายเลขโทรสาร 0 7580 9710
E-mail nakor@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่
ที่อยู่ ตู้ ปณ ๕ ปณ กระบี่ 81000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7569 4217
หมายเลขโทรสาร 0 7569 4217
E-mail krabiamdoa@gmail.com
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา
ที่อยู่ เลขที่ 52 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7646 1180
หมายเลขโทรสาร 0 7646 1181
E-mail rphang@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา (วังทัง)
ที่อยู่ เลขที่ 84 หมู่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7646 1538
หมายเลขโทรสาร
E-mail rphang@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
ที่อยู่ 166 หมู่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7662 1157
หมายเลขโทรสาร 0 7662 1077
E-mail rpuket@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชุมพร
ที่อยู่ เลขที่ 345 หมู่ 4 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7761 1025-6
หมายเลขโทรสาร 0 7761 1025
E-mail Chum2@doa.in.th
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7738 1960
หมายเลขโทรสาร 0 7738 1962
E-mail surat2@doa.in.th