วันที่ 23 เมษายน 2567 ดร.วิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือจัดตั้งสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยมีหน่วยงานที่กี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม และผ่านระบบ Zoom Meeting ในโอกาสนี้ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมด้วย