วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “ชาตินิยม กะพงไทย (Thai Seabass Fest) ” ภายใต้โครงการกรมประมงรวมใจชวนคนไทยร่วมใจบริโภคปลากะพงขาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าปลากะพงขาว ประชาชนได้บริโภคปลากะพงขาวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารตกค้างส่งตรงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการผลิตปลากะพงขาวปลอดภัยและมีคุณภาพ ที่สำคัญยังเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวสู่ Modern Trade โดยมีกรมประมงเป็นสื่อกลางเพื่อขยายตลาดต่อไปในอนาคต โอกาสนี้ นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ นายธีรภัทร เข็มทอง เลขานุการกรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง