ติดต่อเรา

ที่อยู่ : ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์  85 หมู่ 15  ตำบลร่อนทอง  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  31150

E-mail: rccburiram2558@gmail.com

ฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์: 044-119-823
โทรสาร: 044-119-823

กลุ่มวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์: 044-119-823

กลุ่มควบคุมยางตามพระราชบัญญัติ
เบอร์โทรศัพท์: 044-119-822
โทรสาร: 044-119-822

 

เวลาทำการ: 08.30 -16.30 น.

แผนที่ตั้งของกองการยาง