ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ เลขที่ 85 หมู่ 15 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 /กองการยาง กรมวิชาการเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กิจกรรมหน่วยงาน

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับกัญชากัญชง และปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

วันที่ 24 กุมภา […]

Read more

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับกัญชากัญชง และปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา […]

Read more
1 2 3 11