กิจกรรม

ร่วมพัฒนาจิตอาสา 4 ธันวาคม 2562

“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ร่วมมือร่วมใจ กันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความเจริญและให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร