กิจกรรม

กิจกรรม

ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นายสุรชัย  ศิริพัฒน์

Read More