กิจกรรม

ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

นายสุรชัย  ศิริพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มทำบุญตักบาตร เนื่องใน วันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก  ทำให้ทุกภาคส่วนพร้อมใจร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้