กิจกรรม

ร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายสุรชัย ศิริพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์

มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์ เข้าร่วมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชน

ณ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์