ข่าวกิจกรรม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 กันยายน 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมวิชาการเกษตร