ข่าวกิจกรรม

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ สวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสมคันธุลี ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาการเข้าทำลายของด้วงแรกในแปลงแม่พันธุ์มะพร้าว และให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมวิชาการเกษตร