แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกฝรั่งเพื่อการค้า โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

วันที่ 19 ส.ค 2562 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล มอบหมายให้ นางสาวอาอีฉ๊ะ ละใบจิ นักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมเวทีวิจัยสัญจรครั้งที่ 14 ในโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562 ณ ม.6 ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การปลูกฝรั่งเพื่อการค้า ของนายดลเลาะ หนุ่มพอเด็น โดยปลูก 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์กิมจู และแป้นสีทอง โดยแลกเปลี่ยนเรื่องการกำจัดเพลี้ยแป้งและราดำที่ใบฝรั่ง