กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

มีหน้าที่

  1. พัฒนาและจัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของกรม
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สันทนาการ และการกีฬา

ติดต่อ

โทร. 02-9405378 หรือ 02-5790151-7 ต่อ 146