ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ