จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ 28 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงไทย (Thai National Flag Day) เคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส