ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง ศวพ.นราธิวาส

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบ2564-ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส

ประกาศจ้างท่อส่งน้ำในระบบประปาภายใน 64

ค้นหาแผน/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนาธิวาส เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบน้ำการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเข่งพลาสติก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบน้ำการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์ต้นกล้ามะพร้าวพันธุ์ดี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันหล่อลื่น เบอร์ 40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ กก4716 นราธิวาส