สถานที่ติดต่อ

            ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋และหมู่ที่ 1 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 0-73651-160  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดีประมาณ 1 กิโลเมตรห่างจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประมาณ 50 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 1,200 กิโลเมตร