ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายจงรักษ์ จารุเนตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้ นางกนกวรรณ ศรีใส พนักงานพัสดุ ส3 พร้อมด้วย นางสาวสุวจี สุวรรณกล่อม นักวิชาการเกษตร และนางสาวทัศวรรณ สิงสีทา เจ้าหน้าที่ธุรการ นำข้าวสาร อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปบริจาคให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนาม วัดโนนฝาวพุทธาราม ม.1 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี