กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม …

ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยให้บริการสถานีหลัก “คลินิกพืช” ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นาย …