จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

  • ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ กรมวิชการเกษตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม 9 เส้น สูง 2 เมตรยาว 3,500 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2564  การจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วลวดหนาม 9 เส้น สูง 2 เมตรยาว 3,500 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 3 ห้อง จำนวน 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร