ข่าวกิจกรรม

นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผอ.ศวพ.สุโขทัย รักษาการในตำแหน่งผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผอ.สวพ.๒ และผอ.ศวพ. ในเครือข่าย สวพ.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสกสรรค์  วรรณกรี ผอ.ศวพ.สุโขทัย รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ ร่วมกับคณะนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.สมบัติ ตงเต๊า ผอ.สวพ.๒ และผอ.ศวพ. ในเครือข่าย สวพ.๒ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อมอบเงินชดเชยเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย  มอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พบปะเกษตรกรในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อผลิตลำไยคุณภาพ  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไย จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์