ข่าวประชาสัมพันธ์

งานบริการของกรมวิชาการเกษตร ในสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ!!! เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มีความห่วงใยเกษตรกร และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงขอความร่วมมือให้งดการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล และช่องทางออนไลน์อื่นๆ แทน ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ doa.go.th และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5547-9840