ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยจัดกิจกรรมปลูก ต้นไม้ ได้แก่ ชงโค อินทนิลน้ำ ตะแบก ลองกอง และทุเรียน จำนวน 100 ต้น ภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์