ข่าวประชาสัมพันธ์

แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ฟรี

📢ประชาสัมพันธ์แจกฟรี 🌱
ต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจร
พันธุ์พิษณุโลกและพันธ์ุพื้นเมือง
มีจำนวนจำกัดคนละไม่เกิน 10 ต้น
📍มารับได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โทร 0-5547-9840 ต่อ 104
คุณนันทนา บุญสนอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ