ข่าวกิจกรรม

งานวันดินโลก ปี 2564 และงานฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายสุภชัย วรรณมณี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 และงานฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ #วันดินโลก #WorldSoilDayThailand