ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวชาลินี ปานช้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยนายสุภชัย วรรณมณี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางโชติณัฐ อินต๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพีธี ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์