ข่าวกิจกรรม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนสหกรณ์ อุปกรณ์การตลาดและเครื่องจักรกลการผลิตทางการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก จำกัด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ให้กับเกษตรกร และเปิดคลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่  (DOA Mobile Clinic) ตลาดนำการวิจัย สร้างมูลค่าเกษตร 1 ล้านล้าน

โดยในส่วนของคลินิกกรมวิชาการเคลื่อนที่ (DOA Mobile Clinic) มีการจัดตั้งหน่วยบริการขึ้นทะเบียนรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และ GAP Plus รวมทั้งการต่ออายุใบรับรอง แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมจำนวน 170 ราย รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการผลิตพืชและโรคพืช

พร้อมกันนี้ในงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มอบต้นกัญชาตามโครงการการผลิตกัญชากัญชง 1 ล้านต้น เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมทั้งมอบพืชพันธุ์ดี ได้แก่ ต้นฟ้าทลายโจร จำนวน 300 ต้น ต้นกล้ากัญชาจำนวน 300 ต้น ต้นมะนาวพันธุ์พิจิตร 1 จำนวน 300 ต้น ต้นไผ่ซางหม่นจำนวน 50 ต้น ต้นมะนาวตาฮิติ จำนวน 100 ต้น ต้นอโวคาโด จำนวน 200 ต้น    ท่อนพันธุ์อ้อยคันน้ำศรีสำโรง1 จำนวนจำนวน 150 มัด และเมล็ดพันธุ์ผักที่ปรับปรุงพันธุ์โดยกรมวิชาการเกษตร อาทิกระเจี๊ยบเขียวพันธุ์พิจิตร 1 ผักบุ้งพันธุ์พิจิตร 1 อัญชันเทพรัตน์ไพลิน 63 ข้าวโพดเทียนสุโขทัย 1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมนครสวรรค์ 5 ถั่วฝักยาวพันธุ์พิจิตร 3

รวมทั้งมอบปัจจัยการผลิต อาทิปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 ปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟส ปุ๋ยหมักเติมอากาศ แหนแดงสายพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ให้แก่เกษตรกรจังหวัดพิจิตร จำนวน 400 ราย