ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และผู้ที่สนใจ รับต้นกล้ากัญชา ฟรี

🔥เชิญผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และผู้ที่สนใจ รับต้นกล้ากัญชา ฟรี ☘️
ได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
ในวันที่ 22-26 สิงหาคม ในเวลา 8.30-16.30 น.
*กรุณานำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน
สอบถามได้ที่ 081-5336820 คุณนันทนา