ข่าวกิจกรรม

ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดภัยแล้ง

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 25666 นางนันทนา บุญสนอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดภัยแล้ง หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่ไม้ผล (ทุเรียน) ได้รับความเสียหาย จำนวน ๕๑๔ ไร่ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.อุตรดิตถ์ ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป