ข่าวกิจกรรม

รายงานการปฏิบัติงานตรวจทุเรียนส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชเชียงแสน ร่วมตรวจคุณภาพทุเรียนที่ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการตรวจทุเรียนส่งออก 100% โรงคัดบรรจุผลไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 4 กรกฎาคม 2566 มีปริมาณผลผลิตทุเรียนหมอนทองส่งออก ผ่านด่านตรวจพืช 4 ด่าน คือ  ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจพืชเชียงของ ด่านตรวจพืชลาดกระบัง และด่านตรวจพืชนครพนม ปริมาณ 810,782 กิโลกรัม มูลค่า 85,663,605.58 ล้านบาท เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเนื้อแห้งเฉลี่ย 38%