ข่าวกิจกรรม

ร่วมตรวจห้องเย็นชุดที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 นางอารีรัตน์ พระเพชร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายหัสฐวิช บุญเหลือ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมทีมชุดตรวจห้องเย็นชุดที่ 2 อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีหัวหน้าชุด คือ นายทนงศักดิ์ แสนสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เข้าทำการตรวจห้องเย็น จำนวน 5 ห้องเย็น เพื่อตรวจความถูกต้องและพบว่าไม่มีห้องเย็นใด กระทำผิด