ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ และพัฒนาศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิ

Read more

“โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระรานุเคราะห์ฯ” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลับแล ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการ

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read more

ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพ Smart Farmer และเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri-biz idol) ปีงบประมาณ 256

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรก

Read more