กิจกรรม Morning Talk กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม Morning  Talk กระทรวงเกษตรแลสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีนายพยงค์ ยาเภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ  โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ต.งิ้วงาม  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานสำคัญของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งกระซับความสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคยระหว่างบุคลากรในสังกัดกระทรวงการเกษตรให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว สร้างวัฒนธรรมองค์กรการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม