พิธีลงนามบันทึกข้อตกลองความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการจัดการหาวัตถุดิบจากเศษวัสดุทางการเกษตร ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ณ บริเวณลานรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตวัของสหกรณ์บ้านหม้อ จำกัด ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตข้าวโพคเลี้ยงสัตว์และการจัดการหาวัดถุดิบจากเศษวัสดุทางการเกษตร ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด กับ เครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน