เยี่ยมแปลง GAP ชนิดพืช มะยงชิด ของนางประนอม ใจใหญ่ ณ สวนใจใหญ่ ไร่แลตะวัน หมู่ 5 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 พร้อมด้วย นางนงนุช สุริยะรังสี ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและบริหารนโยบาย และนางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ เข้าตรวจเยี่ยมแปลง GAP ดีเด่นระดับเขต ได้ลำดับที่ 3 ประจำปี 2564 ชนิดพืช มะยงชิด ณ สวนใจใหญ่ ไร่แลตะวัน หมู่ที่ 5 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนางประนอม ใจใหญ่ เจ้าของสวนใจใหญ่ ไร่แลตะวัน ให้การต้อนรับ