ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการผลผลิตทุเรียนเพื่อให้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ZERO COVID) และการออกใบรับรอง GAP (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES) พืช

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุตรดิตถ์ ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการผลผลิตทุเรียนเพื่อให้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ZERO COVID) และการออกใบรับรอง GAP (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES) พืช เพื่อขยายผลผลิตทุเรียนให้กับล้งเพื่อให้เกษตรได้ใช้ประโยชน์สูงสุด  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล  ม.10 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์