โครงการ ‘’ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ

วันที่ 21 เมษายน 2565 นางอารีรัตน์ พระเพชร ผอ.ศวพ.อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางโชติณัฐ อินต๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.อุตรดิตถ์ เข้าร่วมให้บริการโครงการ ‘’ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดราชคีรีวิเศษ บ้านแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรเข้าร่วมรับบริการ จำนวน 70 ราย โดย ศวพ.อุตรดิตถ์ ได้แจกปุ๋ยหมักเติมอากาศ และเอกสารความรู้ ได้แก่
1.แหนแดง
2.ปุ๋ย
3.การผลสมปุ๋ยใช้เอง
4.ขั้นตอนการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP และ พืชอินทรีย์
5.หลักการเลือกซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิด