เข้าร่วมศึกษาดูงานแปลงขยายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาธิตการขยายพันธุ์แบบเร่งด่วน Mini Stem Cutting X20

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ นายสรรเสริญ เสียงใส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจิรายุทธ จันทะคาม นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมศึกษาดูงานแปลงขยายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง สาธิตการขยายพันธุ์แบบเร่งด่วน Mini Stem Cutting X20 ณ สถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำโครงการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร