ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

 

วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน  2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 บริเวณหน้าศาลาผูกเสี่ยว ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร