ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567

วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และ “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พสกนิกรทุก หมู่เหล่าของจังหวัดขอนแก่นมีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร