ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นางอุชฎา สุขจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศปผ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 โรงเรียนโนนตุ่นสามัคคีศึกษา ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยกิจกรรมตัดหญ้าบริเวณโรงเรียนฯ และเก็บขยะบริเวณ สองข้างทางตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนฯ จนถึงสี่แยกไฟแดงโนนตุ่น โดยมีนายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น/รอรองผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร คั่นหน้า ลิงก์ถาวร