คณะนักวิชาการ ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับ บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด เพื่อร่วมวางแผนจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิชาการ ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับ บริษัท แม่รวยการเกษตร (โก๋แก่) จำกัด เพื่อร่วมวางแผนจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ และขยายผลงานวิจัยถั่วลิสงด้านพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพถั่วลิสงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์     ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร