จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในแปลงผลิตอ้อยโรงงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา กิระศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิชาการของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำในแปลงผลิตอ้อยโรงงาน ด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ หลักสูตร “การติดตามการเจริญเติบโตและระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของอ้อยโรงงานโดยใช้ระบบตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลงและการประยุกต์ใช้ในพืชอื่น สำหรับระบบเกษตรแม่นยำ” ให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขา 3 เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์