เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ในการศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบครบวงจร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี ในการศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบครบวงจร โดยทีมนักวิชาการด้านผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงของศูนย์ฯ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และนำเยี่ยมชมงานผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง