ศูนย์ฯ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นางปุณยภา ประทุมรุ่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง, ต้นหมันแดง, ต้นบัวหลวง) พัฒนารอบบริเวณวัดและใส่ปุ๋ยต้นไม้ ณ วัดสว่างสุทธาราม บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น