กิจกรรมวันรักต้นไม้ ปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2565

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ร่วมกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ คนงานทดลองการเกษตร และจ้างเหมาบริการ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการกวาดใบไม้แห้ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ในกิจกรรมวันรักต้นไม้ ปี 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น