ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

นางสาวจิราลักษณ์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวมัทนา วานิชย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวกมลวรรณ เรียบร้อย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลางกลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น